Framtidens chefer

Familjen Helsingborg behöver utveckla, attrahera och behålla chefer - det är en överlevnadsfråga för framtiden. Ett gott ledarskap ger oss möjligheter att möta framtidens utmaningar, utveckla våra verksamheter och få fler nöjda och engagerade medarbetare. 

En viktig pusselbit för att säkra gott ledarskap är det strategiska arbetet att hitta framtidens chefer bland befintliga medarbetare. Programmet Framtidens chefer är en del i denna satsning. Syftet med programmet är att förbereda dig som har talang för ledarskap inför en framtida chefsroll. Programmet har fokus på personlig utveckling och förståelse för chefens roll och vardag.

Programmets upplägg

Programmet pågår under ett år och består av tolv utbildningsdagar. Utbildningsdagarna har fokus på:

  • Jag som ledare
  • Grupper och gruppdynamik
  • Kommunikation och retorik
  • Samtalsmetodik
  • Förändring och kultur
  • Chefens arbetsverktyg
  • Att leda i kommunal verksamhet
  • Inkluderande ledarskap

Utbildningsgruppen följs åt genom hela utbildningen och består av deltagare från samtliga kommuner i Familjen Helsingborg samt från olika verksamhetsområden.

Personlighetstest – PsyTest Basprofil

Inledningsvis genomförs ett personlighetstest i syfte att ge ökad självkännedom. Testet du genomför heter PsyTest Basprofil. Det är ett modernt personlighetstest framtaget för att på ett tillförlitligt sätt ge värden på grundläggande personlighetsdimensioner som är av praktisk nytta vid urval och utveckling och som lämpar sig väl för bedömning av olika potentialer, till exempel ledarpotential.

Individuell coachning och trepartssamtal

Du får träffa din coach för individuella samtal med fokus på din utveckling vid tre tillfällen under programmet. Du kommer även att träffa din coach tillsammans med närmsta chef i syfte att formulera en individuell handlingsplan.

Utförare

Utbildare under programmet varierar. Några av dagarna ges av interna resurser från kommunerna inom Familjen Helsingborg och några av vår externa samarbetspartner, Trust Partner.

Vill du veta mer?
Ta kontakt med projektledare Emma Johansson
emma.johansson@astorp.se