Läs mer om programmet 2023/24

Programmet startar i oktober och vänder sig till dig som arbetar som ledare eller chef i Familjen Helsingborg.

Sista dag att ansöka för att komma med i gruppen som startar hösten 2023 är den 31 maj 2023. Därefter kommer en arbetsgrupp med HR-representanter att genomföra matchning och du får svar om du kommit med i programmet under juni.

Program 2023/24

Programworkshop 1 och kickoff: 13 oktober 2023

Vi går igenom programmets struktur och innehåll. Vi går igenom målbild, spelregler, mentorns roll, adeptens roll samt förslag på övningar.

Vad är ett förhållningssätt – och vad kännetecknar det coachande förhållningssättet? Spelregler i det coachande förhållningssättet, verktyg såsom aktivt lyssnande, öppna och kraftfulla frågor.

Programworkshop 2: 9 februari 2024

Under den första delen av workshopen får ni samtala kring era erfarenheter utav programmet, hur har era samtal fungerat? Därefter lyssnar vi på ett aktuellt och intressant föredrag.

Programworkshop 3: 10 maj 2024

Vi lyssnar på ett aktuellt och intressant föredrag. Träffen bygger därefter på mentorernas och adepternas erfarenheter, ni utbyter era tankar och samtalar kring det aktuella ämnet.

Programworkshop 4 och kickout: 11 oktober 2024

På denna workshop utvärderar vi programmet och reflektera över året som gått och blickar framåt.

Program 2022/23

Programworkshop 1 och kickoff: 14 oktober 2022

Vi går igenom programmets struktur och innehåll. Vi går igenom målbild, spelregler, mentorns roll, adeptens roll samt förslag på övningar.

Vad är ett förhållningssätt – och vad kännetecknar det coachande förhållningssättet? Spelregler i det coachande förhållningssättet, verktyg såsom aktivt lyssnande, öppna och kraftfulla frågor.

Programworkshop 2: 10 februari 2023

Under den första delen av workshopen får ni samtala kring era erfarenheter utav programmet, hur har era samtal fungerat? Därefter lyssnar vi på ett aktuellt och intressant föredrag.

Programworkshop 3: 5 maj 2023

Vi lyssnar på ett aktuellt och intressant föredrag. Träffen bygger därefter på mentorernas och adepternas erfarenheter, ni utbyter era tankar och samtalar kring det aktuella ämnet.

Programworkshop 4 och kickout: 6 oktober 2023

På denna workshop utvärderar vi programmet och reflektera över året som gått och blickar framåt.

Kontaktuppgifter

Till mentorssamordnaren och projektledare hittar du här.