EU-nätverket

Om oss!

Syftena med våra möten är…

Uppdatering av vad som är på gång i kommunerna på kort och lång sikt och eventuella möjligheter att söka EU-medel för något initiativ

Kommunernas medverkan i olika sammanhang kopplat till EU-frågor

Diskutera möjligheter med möjliga partners kopplat till olika EU-mede

Gemensamma arrangemang