Självmarknadsförande destinationen

Projektet Den självmarknadsförande destinationen syftar till att utveckla destinationen med ett inifrån och ut- perspektiv, där besöksnäringen har en väsentlig roll. För att bli självmarknadsförande behöver vi skapa en destination fylld med ambassadörer och ett högt
engagemang hos besöksnäringen.

Målet med projektet har varit just detta, att skapa ett högt engagemang hos besöksnäringen genom att bjuda in besöksnäringen att tillsammans skapa en målbild och strategi för vår gemensamma destination.