AI-driven schemaläggning i vården

Vad?

Under coronapandemin har kraven på planeringen av vårdpersonalens arbete varit högre än normalt. Dagens system för schemaläggning som bygger på gammal teknik har visat sig otillräckliga att hantera situationen med allvarliga konsekvenser för de utsatta grupperna.
Uttröttade sjuksköterskor med långa pass och höga krav på timvikarier blir följden när schemaläggningen går på knäna. Målet är en användbar AI-modell för schemaläggning som kan generera minst lika bra scheman som schemaläggaren men snabbare, effektivare, rättvisare och när som helst under dygnet när behov av omplanering kan uppstå.

Varför?

Ett AI-drivet schemaläggningsverktyg har många fördelar, till exempel:

  • Automation. När det inte är en människa inblandad kan systemet inte beskyllas för att favorisera någon enskild medarbetare.
  • Snabbhet. En AI-modell kan generera nya schemaförslag på mycket kort tid och därmed göra verksamheten mindre sårbar för hastigt uppkommen sjukfrånvaro.
  • Effektivitet. Ett system som drivs av AI-algoritmer kan ta hänsyn till fler parametrar än en människa och räkna fram ett större antal möjliga förslag.
  • Lärande. Ett system som drivs av AI kan läsa in historisk data och utveckla scheman utifrån den.

Hur?

Tillsammans med enhetschefer, administratörer och medarbetare tar vi fram alla aspekter som en schemaläggare måste ta hänsyn till. Det handlar till exempel om krav gällande verksamhet och arbetsmiljö, men också att minimera antalet personer som en kund möter och att skapa scheman som fungerar för personalens livspussel.
AI-utvecklarna skapar modeller som tar hänsyn till alla krav och som snabbt genererar ett stort antal förslag, minst lika bra som en människa. Modellerna kan dessutom köras om och om igen när förutsättningarna ändras, är oberoende av vilken tid det är på dygnet, och kan lära sig vilka scheman som fungerar bäst.