Ängelholms 3D-stadsmodell

Vad?

En interaktiv 3D-modell av staden och tätorterna där du kan se Ängelholm ur ett verklighetstroget helikopterperspektiv.

Den finns tillgänglig för alla medborgare på engelholm.se för att informera om kommunens samhällsplanering

Vill du se modellen? Klicka här!

Varför?

Med Ängelholms 3D-stadsmodell vill vi ge förutsättningar för en smidigare samhällsbyggnadsprocess.. Stadsmodellen är ett verktyg för kommunens tjänstemän för att på ett verklighetstroget och tydligt sätt kunna visualisera pågående plan- och byggprojekt i 3D, så att medborgarna ska kunna få information om kommunens samhällsplanering på ett nytt och spännande sätt och politiker fatta välgrundade beslut.

Hur?

Modellen byggdes upp utifrån snedbilder, laserskanning och flygfoto för att få en verklighetstrogen bild av Ängelholm.

I modellen kan man se befintliga byggnader men också 3D-modeller av de plan- och byggprojekt under planeringsstadiet, den används vid samråd i detaljplaneprocessen.

Funktioner som utsiktsvy, där man kan ställa sig uppe på en byggnad och titta på utsikten, möjligheten att göra sol- och skuggstudier och mäta i 3D finns tillgängligt i modellen.