Ångfärjeparkens självbevattnande gräsmatta

Vad?

Ångfärjeparken har en världsunik självbevattnande gräsmatta vars teknik endast används i Helsingborg och Hongkong.

Varför?

Tekniken i kombination med jordfuktighetssensor i gräsmattan gör att den blir friskare, finare och grönare några extra månader om året. Dessutom sparar staden kostnader på överflödig bevattning. Detta system drar cirka 15 procent av ett normalt vattenbehov på en gräsmatta, och det sker inget läckage av näringsämnen eller andra medel till miljön, vilket är rent sensationella förbättringar från gårdagens system. En sådan här välbesökt plats som Ångfärjeparken behöver tekniken för att klara sig undan slitage. I annat fall hade man behövt anlägga konstgräs.

Hur?

Jordfuktighetssensorer från Sensefarm AB mäter fukten i gräsmattans sandunderlag. Via mobilen kan man planera och reglera så att gräset varken blir för blött eller torrt. Liknande teknik används idag på stadsmotorvägen 111, där varje bevattning tidigare kostade väldigt mycket pengar då vägen delvis behövdes spärras av. Konceptet för Ångfärjeparken är helt nytt. Både fukt och temperatur i gräsmattans sandunderlag mäts via utrustning i de gröna elskåpen vid parkträden. Informationen skickas sedan vidare till en molntjänst där vattenparametrar för skötsel mäts och Capillary Hydroponics mätvärden visualiseras på ett avancerat och pedagogiskt sätt.

Om du vill veta mer så hittar du en film här.