Är vi SMARTa? – Workshop material för kommunen

Vad?

I projektet Smarta Samhällen har projekt gruppen identifierat ett par möjliga workshops som kan genomföras hemma i din kommun för att arbeta vidare mot Smarta Samhällen. Här presenterar vi 2 olika workshops som kan genomföras hemma hos er.

  1. Mappa er projektportfölj – en workshop för att se om kommunen arbetar mot ett smartare samhälle.
  2. Lös en farhåga – Projektet har identifierat flertalet farhågor som våra kommuninvånare har kring det smarta samhället. Nu är det dags att vi bemöter dessa farhågor.

Varför?

Workshop 1:
Kommunen skapar sig en bild av dess egna projektportfölj – Hur smart är den? Genom att mappa den egna projektportföljen kan organisationen få en känsla för om det är något område som man inte har arbetat med under den senaste tiden. Exempelvis kanske samtliga projekt inom organisationen mappas mot trygghet och kollektivitet. Då kanske kommunen bör fundera på om det är dags att rikta några projekt mot smidighet.

Workshop 2:
Kanske har er kommun redan identifierat en farhåga i er kommun som ni känner att organisationen behöver arbeta med. Det kan handla om att vända en oönskad trend som ni sett. Eller varför inte ta en titt på de farhågor som identifierats av projektet Smarta samhällen. Dessa farhågor presenteras i Power Point presentationen som hör till denna workshop. Genom att ta tag och arbeta med en farhåga eller en oönskad trend kan kommunen ligga steget före. Att bryta en oönskad trend eller ta tag i en farhåga i tid kan vara betydligt enklare än att bryta ett invant oönskat beteende eller en farhåga som besvarats och styrkts.

Att involvera näringslivet och kommuninvånaren är ett bra sätt att föra dialog och öka innovationskraften i den egna kommunen.

Hur?

Nedan finns material för att kunna genomföra två olika sorters workshops. I Wordfilen finns beskrivet vilka förberedelser som behövs, hur workshopen kan genomföras samt vad som kan vara bra att tänka på efter workshopen.