Återanvändning av restvärme från bostadshus

Vad?

Installerat vattenburna värmeslingor i trottoar-gångbana. En sittmöbel byggdes och kopplades inpå anläggningen. Värmen tas från returvärmen från intilliggande fastighet för att höja verkningsgraden hos fjärrvärmeleverantören. Anläggningen är endast i drift vintertid och tänkt ersätta konventionella metoder för isfria gångytor i offentlig miljö.
Läs mer här.

Hur?

Förläggningen av slingorna i marken var inte så avancerat då gångbanan var i behov av renovering. Födelningscentral i utemiljön var lite svårplacerad, var skrymmande. Projektering och uträkning av anläggningens kapacitet dimensionering av slangarna i marken var mer komplext. Finns inga givna mallar som det finns till ex golvvärme i hus.