Bättre måltidsmiljö med matkömätning

Vad?

Vi testar om ett antal sensorer i taket över kön till skolrestaurangen kan ge oss data och insikter om hur köflödet påverkar ljudnivå, antal ätande och matsvinn.

Varför?

I Helsingborgs stads skolor prioriterar vi att utveckla måltidsmiljöer som ger matro. Vi tror att en trevlig lunchstund kan ge ökad studiero och göra att fler av våra elever väljer skolmaten framför andra alternativ. Vi tror att långa köer skapar stress, högre ljudnivåer, färre antal ätande och ett ökat matsvinn. Nu vill vi dels undersöka om detta är sant och dels utforska om vi kan använda data från sensorer för att skapa en lugnare måltidsmiljö.

Hur?

Testplatsen är Filbornaskolan – en gymnasieskola där köket serverar närmare 750 matgäster om dagen. Tillsammans med Axis kommer vi sätta upp totalt 4 sensorer: 3 personräknare och 1 kölängdmätare som tillsammans förhoppningsvis kommer ge en bra bild över flödet i kö och servering. Sensorerna mäter antalet individer/minut genom blurrade videoströmmar som momentant översätts till ettor och nollor. Det som sensorerna mäter kommer att visualiseras för matgästerna via en skärm, dels för att berätta om testet men också för att berätta hur lång kötiden beräknas vara från en stund till en annan.