Behovsstyrt sakernas internet (IOT)

Vad?

Vi ville undersöka om, och i så fall hur, sakernas internet (internet of things, IOT) kan fungera som ett samlande och integrerande verktyg för de invånare som har behov som gör att de behöver stöd från flera olika förvaltningar i staden.
Svaret på frågan om invånarna är villiga att dela sin data med kommunen är ja. Vi har identifierat ett antal grundförutsättningar: begripliga samtycken, det ska inte krävas teknisk kompetens och kommunen ska tillhandahålla tekniken och supporten för att det inte bli en extrakostnad, då alla ska ha tillgång till tekniken. Kommunen ska även ha ansvar för datasäkerheten. En viktigt är att förvaltningar kan ha nytta av samma lösningar trots olika målgrupper. Det finns idéer om hur man kan prova och utveckla olika lösningar, och vi har börjat ansöka efter stöd från vinnova för fortsättningsprojekt.

Varför?

Vi vill veta om IOT kan förenkla vardagen och bidra till en bättre livskvalitet för invånare som har behov av stöd. Vi vill också veta invånarnas inställning till att data dela från sin vardag till kommunen; är det intressant om du kan få en bättre tjänst?

Hur?

Vi kommer att djupintervjua invånare för att utforska deras utmaningar i vardagen och i kontakten med staden och undersöka om vi skulle kunna använda IOT för att öka självständigheten och tryggheten för invånaren samt hur invånaren tänker om sådana lösningar.