Bredbandsstrategi

Vad?

Framtagande av en Bredbandsstrategi för Båstads kommun. Utgångspunkt var den befintliga IT‐infrastrukturplanen från 2002. Syftet med dokument är att på en övergripande nivå lägga fast en långsiktig strategi som mer beskriver arbetssätt och processer över tiden. Den mer detaljerade inriktningen hanteras i underliggande delstrategier för olika områden.
För mer information klicka här.