BrittMari – språkstödet som underlättar kommunikation mellan kunder och vårdpersonal

Vad?

Behovet av språkstöd är stort och blir allt större. Medarbetare på ett vårdboende i Helsingborg kom på idén till BrittMari. I sitt arbete upplevde de att språket ibland var ett hinder för kommunikation och att en app som översätter skulle kunna hjälpa till.
BrittMari är en app som du laddar ner i telefonen eller surfplattan. Appen fungerar som ett språkstöd som hjälper kunder och medarbetare inom vården att förstå varandra även om de inte talar samma språk.
BrittMari översätter frågor från kunder på vårdboenden eller inom hemvården till i stort sett alla språk, till exempel om dagens aktiviteter, måltider eller väder. BrittMari kan också läsa upp nyheter och visa bilder från sociala medier som till exempel Instagram.

Varför?

En vanlig situation inom vården är att kund och medarbetare inte talar samma språk. Det skapar frustration, irritation och inte minst utanförskap. Med språkstödet BrittMari vill vård- och omsorgsförvaltningen underlätta kommunikationen och arbetet för våra medarbetare, samtidigt som vi ökar livskvaliteten för kunderna.
Vi behöver nya sätt att bemöta boendes behov av att snabbt kunna få information om det som är viktigt i deras vardag.
Med ett enkelt och tydligt språkstöd i verksamheten underlättar vi arbetet, förbättrar relationen mellan medarbetare och kund, påskyndar arbetet, undviker i många fall behovet av tolk och skapar en bättre livssituation för kunden då hen kan förstå och göra sig förstådd.

Hur?

Språkstödet BrittMari är en applikation som visar med stöd av bild, text och ljud vad en specifik uppgift handlar om. Därefter gör språkstödet en översättning och läser upp den i en hastighet som är anpassad till kundens behov. BrittMarie kan svara på frågor om till exempel dagens aktiviteter, måltider eller läsa upp nyheter.
Målet är att BrittMari är klar för att börja användas av kunder och medarbetare under våren 2022. Till en början är språkstödet tillgängligt för de som behöver det inom vård och omsorg, men eftersom andra förvaltningar också är intresserade BrittMari kommer den troligtvis att spridas till många fler.