Coursy

Vad?

En digital utbildningsplattform. Teoretiska delar i den fysiska utbildningen flyttas till webben för att effektivisera processen. Har framförallt använts inom lyft- och förflyttningsutbildning.

Varför?

När det gäller effekt så har det fungerat bra gällande lyft- och förflyttningstekniksutbildningen. Grundtanken var att använda plattformen till andra utbildningar men det har inte skett.