Det uppkopplade storköket

Vad?

Kan vi använda sensorer istället för papper, penna och pärm för att sköta egenkontrollen i våra kök?

Varför?

För att säkerställa god livsmedelshygien i ett storkök använder vi oss av en rad olika rutiner, som att till exempel vid jämna mellanrum kontrollera att temperaturen i kylrummet håller sig inom rätt gränser. Idag följs rutinerna upp genom att vi noterar temperaturen i ett dokument och samtidigt noterar eventuella avvikelser och vilka åtgärder vi tar till om det funnits en avvikelse.
Den här processen görs idag med penna och papper och det blir många papper som samlas i en pärm – och många timmar som läggs på att kontrollera att temperaturer stämmer. Detta är timmar som kanske istället kan gå till att prata med en matgäst eller ta fram ett nytt recept.

Hur?

Nu undersöker vi hur mycket av mätningsarbetet som vi kan lämna över till sensorer och hur mycket tid vi kan frigöra då. Vi är också nyfikna på vilken data vi kan få tillgång till och vad vi kan göra med den om den inte längre är inlåst i en pärm.
Idén är under testning och efter ett första test i köket på Maria Parkskolan som bland annat visade oss att de initiala sensorerna vi använde inte fungerade i frysarna undersöker vi nu om det finns andra mätare att använda.