DIDEC- Digital Innovation for Dementia Care

Vad?

Testbädd DIDEC är en testmiljö där idéer, tjänster, metoder och produkter kan testas, valideras och utvecklas i en verklig vårdmiljö. Enda kravet på idén, tjänsten, metoden eller produkten är att motivet bakom lösningen, och effekten av densamma i slutändan ska kunna mätas i höjd livskvalité för individer med kognitiv svikt till följd av en demenssjukdom. Testmiljön är förlagd till Österbo särskilda boende i Perstorps kommun.

Varför?

Den gav effekt på nya arbetssätt kopplat till nya digitala verktyg, kvalitetsarbete och innovationsförmåga. Projektet har också skapat goda kunskaper i organisationen som kommer till gagn i ombyggnationen av Perstorps särskilda boende.