Digital biljettförsäljning ångtågsturer

Vad?

Digital biljettförsäljning istället för över disk via en internetbaserat biljettjänst, Nortic.se

Varför?

Stor nytta. Biljetterna var tillgängliga till många fler än försäljning över disk hade gett. Biljetterna köptes inte bara av kunder i hela Sverige, utan även från utlandet.

Hur?

Enkel att köpa vi länk från vår hemsida och facebook. Enkelt upplägg, lätt administration och okomplicerade returer. Möjlighet att designa biljetterna efter eget önskemål, lägga till andra tjänster såsom beställning av fika. Utförlig statistik mm.