Digital medarbetare avlastar på ekonomiavdelningen

Sedan februari 2021 avlastas personalen på stadens ekonomiavdelning av en digital medarbetare, eller mjukvarurobot, som gör en serie arbetsmoment.

Vad

Robot Process Automation, förkortas RPA, innebär att en mjukvarurobot genomför en serie av moment i ett system eller program på datorn, på precis samma sätt som en användare hade gjort. När man ser en RPA-process i arbete, ser det ut som att datorn själv klickar runt. Robotar kallas ibland för digitala medarbetare.

Varför

RPA passar väl för uppgifter som är stabila, regeldrivna, repetitiva, arbetsintensiva och som görs ofta och i stor omfattning. Genom att automatisera dessa kan man få loss tid hos personal att göra andra arbetsuppgifter, och på så vis öka effektiviteten utan att öka personalens arbetsbelastning.

Hur

Först och främst är det viktigt att genomföra ett noggrant förarbete. Förarbetet innebär att kartlägga, dokumentera och analysera processer i verksamheten. Det gäller att välja rätt processer för att få ut så mycket av automationen som möjligt.

Resultat

Alba, den första RPA-roboten på stadens egen plattform, underlättar nu för ekonomiavdelningen då den lägger upp leverantörer i ekonomisystemet.
Det vi byggt upp på ekonomiavdelningen kan även komma till nytta för andra verksamheter när de i sin tur väljer att automatisera delar av sina processer.