Digital skyddsängel för LSS-personal

Vad?

Sensorer som tidigt identifierar tecken på att en hotfull situation är på gång. Detta ger personalen en förvarning och möjlighet att vidta åtgärder eller tillkalla hjälp i god tid.

Varför?

På några av våra LSS-boenden bor personer med sjukdomar som kan göra dem aggressiva och utåtagerande i vissa situationer. Situationer kan uppstå hastigt och göra arbetsmiljön otrygg för personalen.
Trots att personalen får omfattande träning i att hantera hotfulla situationer tidigt och att undvika att de utvecklar sig finns risken att signaler missas, särskilt om personalen är oerfaren.

Hur?

Med ljudsensorer som registrerar förändringar i röststyrka och tonläge och kameror som identifierar rörelsemönster får personalen en förvarning om att en hotfull situation är på gång vilket ger dem möjlighet att vidta åtgärder eller tillkalla hjälp i god tid. Förvarningen är diskret och uppfattas bara av personalen.