Digital tvilling – Samarbete med Smarta Byar

Vad?

En digital tvilling är en digital kopia av något som finns i verkligheten, det kan vara en maskin, ett hus eller som nu- en kommun! Vil vill i detta projekt ta reda på hur vi på ett enkelt sätt och med befintliga kartmodeller kan skapa en förutsättning för en digital tvilling.

Varför?

Syftet är att underlätta drift, simulera översvämningar, trafikflöden, buller men även att öppna upp data för invånare som vill få bättre koll på sin närmiljö. Målet är att göra Ängelholm till en allt mer Smart Stad, det vill säga ett samhälle som med hjälp av digitala lösningar underlättar för invånarna.

Hur?

Ängelholms kommun startar nu ett samarbete med Smarta byar i Veberöd som är världsberömda som Smart by och Ängelholmarna kan se framemot att få bättre kunskap om sin kommun.

I Ängelholm kommer arbetet att starta med att koppla ihop 3D- kartan som finns över kommunen med de sensorer som idag finns. När allt fler lager av information adderas över tid, kommer den digitala kartan bli allt mer omfattande och exakt i sin verklighetsspegling.

Samarbetet med Smarta Byar Veberöd innebär att Ängelholm får hjälp med ren teknik utveckling men även i frågor som handlar om hur tekniken ska komma invånarna till nytta. Att jobba med en digital tvilling ses ofta som ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att samla in kunskap om en plats.

Det är en 40- väg men hur fort kör bilarna egentligen på gatan utanför området där drömhuset ligger? Hur högt är vattnet i Rönne å vanligtvis de datum då en förening planerar en aktivitet längs en plats vid ån? Finns det lediga parkeringsplatser just nu vid idrottshallen?

Sådana simuleringar och scenarier kan göras med hjälp av en digital tvilling . Dock inte riktigt ännu för Ängelholms del. Men arbetet med att koppla ihop stadens censorer har börjat.