Digitalisering av detaljplaner

Vad?

Samtliga laga kraft-vunna detaljplaner i Perstorp omtolkas och digitaliseras för att skapa ett gemensamt manér och beskrivningar på nationell nivå, oavsett vilket årtal de togs fram. ”Livlösa” pdf-format omvandlas till digitala, smarta, planer med ökad tillgänglighet genom publicering i Lantmäteriets kartdatabas.

Varför?

Målet är när planerna är publicerade att det ska öka tillgänglighet och effektivitet externt, för såväl privatpersoner som företag. Projektet är fortfarande pågående, men har redan underlättat arbetet internt.

Hur?

Inskannade planer i pdf-format geo-refereras, tolkas och digitaliseras genom konsult. Lösning för fjärrkoppling krävs. Server för handlingar i pdf-format tillskapas. Planer publiceras i Lantmäteriets kartdatabas. Planer som tas fram från och med 1 januari 2022 har lagkrav på att levereras digitalt. Det har varit ett något komplicerat genomförande då direktiven på nationell nivå har varit en del i en pågående process.