Dygnsrytmsbelysning – Lightning Metropolis

Klippans kommun är partner i Lighting Metropolis Green Economy och har tagit stöd från projektet när de projekterar för ny och smart belysning. Utomhus är två tredjedelar av gatubelysningen redan utbytt till LED. I höst är ett äldreboende på väg att få smart inomhusbelysning med förhoppningen att både personalen och de boende upplever positiva effekter, såsom förbättrat välmående.

Vad?

På äldreboendet Åbyhem kopplas flertalet lösningar samman i ett och samma IT-system. Till exempel förhöjs säkerheten i lokalerna med passagesystem till rummen, medicinskåp blir uppkopplade och alla rum får uppkopplade skärmar, vilket ger personalen möjlighet att göra vårdplaner tillsammans med patienter och anhöriga direkt från rummen. Dessutom installeras dygnsrytmsbelysning.

Varför?

Det har bedrivits äldreomsorg på Åbyhem ända sedan 60-talet, då byggnaden var ny. Nu krävs omfattande renoveringar för att klara dagens och framtidens vårdbehov.

Det här är en stor satsning där Klippan använder sig av den senaste välfärdstekniken. De som kommer in på boende idag har större behov och man kan säga att nu börjar utrustningen komma ifatt de behoven.

Det är viktigt att vi får en belysning som är positiv både för de boendes välbefinnande men också för personalen, som jobbar dygnet runt i tre-skift.

Hur?

Klippan gick med i Lighting Metropolis tidigt, då med fokus på utomhusbelysning. Efter hand har de lärt sig mer och har kunnat använda kunskaperna för att köpa in bättre belysning även inomhus. På omsorgsboende Åbyhem upphandlar de nu för första gången dygnsrytmsbelysning