E-handel

Vad?

E-handel istället för att medarbetare plockar ihop varor i affär och sedan levererar till omsorgstagare.

Varför?

Använda personal resurserna till mänskliga möten, förbättra arbetsmiljön. Ge omsorgstagaren ökad delaktighet. Brukaren får en ökad delaktighet i sina inköp. Medarbetaren får mer tid att arbeta nära brukaren. Obruten kyl- och fryskedja för matvaror. Ingen hantering av pengar.