En infrastruktur för IoT

Vad?

Öresundskraft tillhandahåller en digital infrastruktur i form av Stadsnät och Stadshubb för IoT, samt StadshubbsAlliansen, ett nationellt samverkanskluster för IoT. Denna nya infrastruktur är enorm möjliggörare för innovation med en mängd initiativ och tillämpningar kopplade till sig.
Ett 50-tal av Sveriges 280 kommuner ingår redan i StadshubbsAlliansen och samverkar kring smart utveckling kring IoT och ger utrymme för skalbara och därmed också mer hållbara lösningar. Genom att ta del av varandras lärdomar, dela framgångsrika case och detta via en öppen plattform som bjuder in medlemmar och leverantörer på lika villkor, fungerar Stadshubben för IoT som ett komplement till det öppna Stadsnätet.
Se film som beskriver möjligheterna med Stadshubben här.