Energiapplikationer som skapar trygghet i Oceanhamnen

Vad?

Samverkansprojekt för energiprodukter i offentlig miljö. Energiapplikationer i offentlig miljö med mål att skapa en trygg säker och social utemiljö genom klimatsmarta investeringar såsom Mysgasen med möjlighet till offentliga grillar och facklor i H+ området, OPS:ar i samarbete med SBF, utemiljöer kring Reco Lab och berättelsen om havsbadet.
Händelser under expo: Utomhus events ex hållbar mat, kulturella event men även ”fastare” installationer genom OPS:sar och Reco Lab.