Evondos – Läkemedelsrobot

Vad?

Evondos är en läkemedelsgivare som hjälper vårdtagarna att få rätt dos läkemedel vid rätt tidpunkt. Med hjälp av talande instruktioner, ljusfunktioner och ett knapptryck portioneras dospåsarna ut vid rätt tidpunkt.

Varför?

Med Evondos kan vi på ett säkert sätt hantera läkemedelsöverlämning och planera ut de övriga insatserna på ett mer fördelaktigt sätt för vårdtagarna och det ökar kvalitén i vårt arbete med att ge bra vård. Vi ser också en minskning av läkemedelsavvikelser.