Förbättrad arbetsmiljö i skolvärlden

Vad?

Ljus och temperatur skiljer sig mellan de olika flyglarna. På Ringstorpsskolan har vi satt upp trådlösa LoRa-sensorer för att mäta ljusmiljön. En vetenskaplig studie har gjorts av företaget BrainLit tillsammans med en forskare på Lunds Universitet och man kom fram till att med rätt ljusmiljö kan produktiviteten öka med upp till 15 %.