Från grusplan till skog med rörelseglädje

Vad?

Kan vi utveckla en gammal grusplan till en skogsmiljö som bjuder in till både rörelse, återhämtning och studiemotivation?

Varför?

Skolgården kan vara vårt gröna uterum, ett ställe där vi kan hämta ny kraft och bli av med spring i benen, en plats där teori får möta praktik, ett ställe som gör det möjligt för oss att lära även med kroppen. En skolgård för alla, en skolgård som rymmer lugn, aktivitet och lärande.
Idag har vi ytor på våra skolgårdar som inte fyller samma funktion som de gjorde när de planerades första gången. Och vi lär oss mer och mer idag om hur en skolgård kan planeras för att inspirera till mer rörelse och mer lärande i leken. En skolgård kan också vara en gemensam plats och en plats som kopplar ihop skolan med resten av samhället runtom.

Hur?

På Drottninghögsskolan finns en stor gammal grusplan som vi nu undersöker om vi kan utveckla till något helt annat – en skogsinspirerad miljö som knyter ihop skolan med staden runtom. En plats för både rörelse, lärande och återhämtning. Kan vi skapa ett arboretum eller en skogsträdgård med interaktiv belysning? Kan vi bygga ett uteklassrum och plantera träd som man vill sitta och läsa under?
Idén är under utforskning och vi undersöker bland annat olika IoT-lösningar kopplade till ljussättning.