Fuktmätning på Järnvägens Museum

Vad?

Under vinterhalvåret blir inomhusluften ofta väldigt torr. På Järnvägens Museum utställningar ställs föremål ut som är mycket gamla och känsliga, där det krävs en viss luftfuktighet i lokalen för att föremålen inte ska skadas. I projektet placerades fem kombinerade luft- och temperatursensorer ut för att samla in data på hur inomhusklimatet ser ut. Tanken är att kunna förstå hur fuktigheten i lokalen förändras över årstider, särskilt över vintern för att optimera inomhusklimatet för utställningsföremål.

Varför?

Identifierade nyttor:

  • Tidsbesparing – den digitala lösningen gör att fuktighet kan kontrolleras oavsett vart man befinner sig. Sparar restiden till museet och den tid det tar att genomföra manuella mätningar. Med ett varningssystem i gränssnittet kan även avläsningstid besparas, då man inte behöver manuellt övervaka inomhusklimatet
  • Underlag för framtida ombyggnationer av ventilationssystem
  • Optimal luftfuktighet – föremål bevaras utan att ta skada
  • Optimal luftfuktighet – museet säkrar att det i framtiden får låna in föremål
  • Optimal luftfuktighet – förväntat minskade energikostnader

Hur?

Väldigt enkel installation då sensorerna bara kunde läggas ut på skymda ställen för hand, det behövdes alltså ingen montering. Det som tar tid är att få ett gränssnitt på plats som är användarvänligt.