Grunden för den datadrivna staden

Vad?

En smart, hållbar, demokratisk och omtänksam stad använder data för att förbättra sina verksamheter och fatta bättre beslut.

Varför?

Helsingborgs stad står inför stora samhällsutmaningar med ökat kostnadstryck på grund av demografiska förändringar och ökat krav på service. För att möta dessa utmaningar krävs ett radikalt nytänk där tillgången till data är central för att lyckas.
Genom att tillhandahålla stadsgemensamma plattformar som möjliggör direktkommunikation mellan verksamhetssystem och tillgängliggörande av stadsgemensam data, skapar vi förutsättningar för förvaltningarna att korta sina ledtider, frigöra resurser och tillhandahålla nya personanpassade tjänster.
Utmaningen i initiativet är att säkerställa att de plattformar och verktyg som är tänkta att användas verkligen fungerar i staden.

Hur?

För att olika verksamhetssystem ska kunna kommunicera med varandra så behöver vi testa tre olika plattformar; Friends (systemintegrationsprgramvara), krakenD (API Gateway programvara) och RabbitMQ (meddelandetjänstprogramvara).
För att lagra och tillgängliggöra stadsgemensam data kommer vi att använda oss av en hybrid lösning (moln & on-prem) från Microsoft. Plattformen kommer också med avancerade verktyg för datadriven innovation.
Sist, men inte minst, kommer vi att bygga upp ett AI-labb i staden som kommer hjälpa förvaltningarna att snabbt test sina idéer inom AI samt bidra till att stärka samarbetet med akademin och näringslivet kring tillämpad AI.
Komponenterna och plattformarna som vi kommer att använda oss av är kända sedan tidigare (men nya för staden) men för att kunna utvärdera deras värde och relevans behöver vi produktionssätta dem i större pilotkontext.