Hållbara och transparenta inköp av torsk med hjälp av blockkedjeteknik

Vad?

Vi vill genom projektet testa om det går att spåra torsk från hav till bord. Genom att använda blockkedje-teknik vill vi skapa en transparens i fisken värdekedja och på så sätt identifiera viktiga faktorer för hållbara inköp av fisk. Helsingborg kommer vara den första kommunen i världen som använder denna typ av teknik för att följa upp avtalade livsmedel.

Varför?

Fisk är ett viktigt protein men tyvärr kantas fiskens väg av negativa faktorer som utfiskning, bifångster, långa transporter och felmärkningar. 30 % av all fisk som säljs globalt är felmärkt. Det är kanske inte ens samma art som det står på paketet. Därför är det så viktigt med transparenta kedjor och digital dokumentation. 80 % av all fisk vi köper i Helsingborg skickas 4400 mil fram och tillbaka till Kina för att fileas. Där vill vi titta på alternativa leveranskedjor för att minska fiskens klimatavtryck.

Hur?

Hur kan vi i Helsingborg bidra till att köpa fisk som har fiskats och transporterats på ett hållbart sätt? Genom blockkedje-tekniken går man från manuell dokumentation till digital och kan på så sätt snabbt få ut viktigt information om torskens resa. I projektet mäter vi bland annat fiskemetod, fångstzon, bifångst, slaktmetod och transport. Allt kommer att dokumenteras i vår helt egna ”Helsingborgs-blockkedja”. Genom att läsa av en QR-kod i våra matsalar kommer elever och äldre på våra vårdboenden kunna få fram en massa spännande information om torsken de kommer att serveras.
Finansiering av projektet och samarbete sker med Skol- och fritidsförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen och Stadsledningsförvaltningen.