Helsingborgs digitala tvilling

Vad?

Med Helsingborgs digitala tvilling skapar vi nya förutsättningar för den framtida samhällsbyggnadsprocessen
En uppdaterad, responsiv och visuellt tilltalande digital tvilling som möjliggör analyser och simuleringar i en 3D-miljö kommer att hjälpa stadens anställda och politiker att fatta snabba och välgrundade beslut. Utöver detta kommer den dessutom att ge helsingborgarna bättre förståelse för kommande förändringar i stadsmiljön och därmed ge fler möjligheten att aktivt engagera sig i stadsutvecklingen.
Exempel på analyser som ska kunna göras med hjälp av den digitala tvillingen:

  • Möjlighet att testa olika scenarier vid stadsutvecklingsprojekt och visualisera en utvecklingsplans effekter på närmiljön.
  • Simulering av sol/skugga, översvämning, trafikflöden, optimerade utryckningsvägar, grönområden, buller mm.
  • Analysera och bygga förståelse för data från olika sensorer (IoT) och AI.

Varför?

Vår vision är att vår digitala tvilling ska bygga på stadens geografiska information, ge verksamheterna tillgång till data med möjlighet att bygga enklare applikationer där fokus ligger på analyser. Dessa analyser ska sedan kunna visualiseras för att skapa en snabb och sammanfattande förståelse av komplexa datamaterial.