Holstagårdsskolan upptäcker världen med VR

Vad?

Kan VR-tekniken hjälpa oss att stimulera våra elevers kreativitet och problemlösningsförmåga genom att besöka platser runt om i världen utan att lämna klassrummet?

Varför?

Idag lägger läro- och kursplaner stor vikt vid elevernas kontakt med omvärlden. Vi vill främja ett lärande genom att eleverna får hämta sina kunskaper via upplevelser utanför klassrummet. Men att faktiskt och fysiskt besöka andra platser är ofta svårt, det kostar pengar och kräver att det finns aktörer som har möjlighet att ta emot elevernas besök.
Virtual reality-tekniken utvecklas i raskt takt och nu vill vi utforska vad VR-upplevelser kan göra för att engagera och inspirera våra elever till nya kunskaper om samhället och världen.

Hur?

Med hjälp av en halvklassuppsättning VR-set med tillhörande programvara och licenser (ClassVR) kommer Holstagårdsskolans elever få besöka olika länder på geografi-lektionerna – och kanske pyramider och synagoger i historia och religion?