Innovativa offentliga toaletter

Vad?

Drift och Underhållsavdelningen inom Stadsbyggnadsförvaltningen tar fram nya offentliga toaletter årligen och har hand om skötseln av ca. 45 st offentliga toaletter inom Helsingborgs stad.
En arbetsgrupp arbetar med att utveckla stadens offentliga toaletter när det gäller trygghet och säkerhet med hjälp av till exempel sensorer, radarkameror, fjärrstyrning. Det finns även en arbetsgrupp där vi tittar på något vi kallar för Barnens toalett. Det handlar om att utveckla offentliga toaletter sett ur ett barnperspektiv. I första hand kommer vi att ta fram Barnens toalett vid Fredriksdals nya lekplats men även en nere vid Dockan parken.

Varför?

I samband med att vi tar fram de nya innovativa toaletterna så uppgraderas skötseln av våra offentliga toaletter för att kunna tillgodose våra kunders behov av trygghet och säkerhet och kundernas önskemål om information rörande stadens offentliga toaletter.
Det kan handla om allt ifrån sensorer/värmekameror på toaletter som känner av om någon ramlat omkull på toaletten på grund av sjukdom eller annat så att man snabbt kan skicka rätt resurser till rätt plats, till att få information om när en toalett senast blev städad, om var närmaste toalett finns och om den är öppen via en app eller liknande.
Det kan även handla om att kunna fjärrstyra toaletterna eller fjärravläsning av vatten- och el-mätare allt för att få ner kostnaderna som belastar skattebetalarna.

Hur?

Detta görs i samarbete med vår toalettentreprenör som känner att det är viktigt även för dem då det även utvecklar deras produkter.
När det gäller trygghet och säkerhet så är vår första tanke att använda oss av sensor i golvet som känner av om någon ligger ner på golvet. Det andra är att använda sig av värmekameror eller radarkameror. Detta används idag i andra sammanhang men inte i samband med offentliga toaletter. Vi kommer att kunna skicka ut väktare, polis eller sjukvårdspersonal till rätt plats och på mycket kortare tid.
Vi vill kunna informera kunder i realtid om när toaletten senast blev städad. Så man kan själv välja vilken toalett man vill gå till. Man kommer kunna se vilka toaletter som är öppna om nu någon skulle vara stängd på grund av reparation eller service.
Vi själva kommer kunna fjärrstyra toaletten mer genom fjärravstängning, fjärravläsning av mätare och så vidare.