Intelligenta nycklar

Vad?

Ett projekt i samarbete med Räddningstjänsten Nord väst och SOS alarm, där smarta nycklar installerats i hemmen hos äldre som bor hemma. Vidare har aven en brandvarnare kopplas samman med trygghetslarmet.
Vid en eventuell brand i hemmet går brandlarmet som kopplats till trygghetslarmet.
Hemtjänsten kan vid behov kontakta räddningstjänsten.
I fastigheterna där smarta lås har installerats i fastigheten kan då räddningstjänsten ta sig in i fastigheten med sin smarta nyckel.
Utöver att detta underlättar för räddningstjänsten och kan rädda liv kan även hemtjänsten spara tid och öka säkerheten med smarta lås.