Interaktiv digital undervisning på kulturskolan i realtid

Vad?

Instrumental, drama, film, sång – undervisningen har skett interaktivt med eleverna. Undervisningen har varierande skett med en upp till fyra kameror samtidigt. Läxhjälp har spelats in och delats med eleverna. Kompbakgrunder har spelats in för att eleverna skulle kunna öva ensemblestycken. Gratis webb-Ukulele-kurs i 10 lektioner. Dramaundervisningen har varit
radioteater. Undervisningen har utvecklats till att växla mellan undervisning på plats och digital undervisning då förutsättningar förändrats. Numer planerar vi även för alternativa föreställningar parallellt att snabbt ställas om att bli filminspelningar istället. Dansundervisningen har skett digitalt, men med inspelade lektioner, då inte tekniken har funnits som är ekonomiskt möjlig att ha undervisning i realtid utan tidsfördröjning. Även lektioner för lågstadieklasser har spelats in för sång och rörelselåtar och skickats till grundskolans lärare. Bildundervisning har också lagts ut på nätet med instruktioner hur man stegvis målar en ren. Marknadsföring har filmats i många olika varianter och lagts ut på nätet/skickats till klasslärare/elevplattformar/kurskataloger.
Nu satsar vi dessutom på film och musikproduktion som kurser på vår kulturskola.

Vill du veta mer? Klicka här.

Varför?

Ett steg in i framtiden till breddade möjligheter och varierande och utvecklande undervisningssätt. Det är också en lärprocess som utvecklar både elever, lärare och föräldrar på att bli bättre på det digitala mediet.

Hur?

Med unga, kreativa, engagerade lärare är allt möjligt och roligt att genomföra, som dessutom hjälpt och guidat elever och föräldrar att klara av den digitala kommunikationen.