Kan vi öka lusten att lära med hjälp av individanpassad musikundervisning?

Vad?

Kan vi frigöra motivationens och skapandets kraft samt öka elevernas medvetenhet om sina egna studiestrategier med hjälp av individanpassat AI för musik?

Varför?

Vi vill utforska nya sätt att:

  • Hitta rätt utmaning till rätt elev i rätt tid
  • Skapa större insikt i de elevens egna lärstrategier
  • Öka lärlusten och modet att testa
  • Frigöra mer tid till relationen mellan lärare och elev

Hur?

Vi vill se om möjligheterna med artificiell intelligens kan hjälpa oss att individualisera musikundervisningen och den tanken kommer vi att testa och utforska under de första månaderna av höstterminen -21.