Kloka skärmar hjälper personer med demenssjukdom i vardagen

Vad?

Kopplade skärmar på olika ställen i hemmet som hjälper dig att komma ihåg, och att utföra vardagens sysslor. Skärmarna kan sitta i köket, badrummet och i sovrummet och är kloka nog att ha koll på tid och dagens aktiviteter.
Skärmarna påminner om att borsta tänderna när du kommer ut på badrummet (om det är dags inte redan gjort!) och spelar upp en liten film som stöd.

Varför?

Personer som lider av en demenssjukdom eller kognitiv svikt har ofta svårt att komma ihåg att utföra vardagliga sysslor som att borsta tänderna. Dessa personer drabbas ofta av dålig munhälsa vilket kan försämra deras livskvalitet ytterligare.
Under den pågående coronapandemin har en ny, i vissa fall dödlig, hälsorisk uppstått. Idag kan det innebära en stor risk att bli smittad av covid-19 om du har svårt att komma ihåg att tvätta händerna. Eftersom dementa personer ofta tillhör en eller flera riskgrupper är det en viktig fråga och en lösning skulle betyda mycket för dessa utsatta och sköra personer.

Hur?

Antagandet är att om personen som lider av en demenssjukdom ser en film på hur en syssla genomförs så blir det lättare för personen att utföra den. Du påminns där och då om att göra sysslan och hur du ska göra den.