MakerSpace på Landskronas kommunala skolor

MakerSpace ska uppmuntra till kreativitet och delning av idéer. De tekniskt och maskinellt välutrustade miljöerna uppmuntrar till egna experiment och skapande.

Vad?

MakerSpace är ett namn på en öppen publik arena för skapande. Ett MakerSpace kan vara ett snickeri, en verkstad, en konstateljé. Utbildningsförvaltningen Landskrona stad har upprättat kreativa och tekniska miljöer som går under namnet MakerSpace på samtliga skolor i kommunen.

Varför?

En föränderlig värld kräver att undervisningen ständigt utvecklas. Tanken med MakerSpace är att eleverna ska få möjligheten att driva sin egen lärprocess och förhoppningen är att utrusta dem med bättre självförtroende och mer allsidiga förmågor anpassade dagens och framtidens arbetsmarknad. MakerSpace ska uppmuntra till kreativitet och delning av idéer. De tekniskt och maskinellt välutrustade miljöerna uppmuntrar till egna experiment och skapande.

Hur?

Arbetet med MakerSpace har funnits i olika former sedan 2015. Utbildningsnämnden tog beslut 2019 om att MakerSpace skulle finnas på samtliga skolor som i en del att framtidssäkra våra elever. MakerSpace ställer nya krav på våra lärare och vi har valt att kompetensutveckla de lärare som har ansvar för verksamheten.
Några av våra grundskolelärare beskriver MakerSpace som framtidens slöjdlokaler eftersom de är utrustade med bland annat 3D-skrivare och laserskärare som eleverna skapar sina alster med. På förskolorna experimenteras det med musik som spelas på frukter med hjälp av elektronisk utrustning.

Resultat

Sedan starten är både lärare och skolledning mycket positiva till satsningen som kommer att fortsätta.