Minska avfallet

Vad?

Minska avfall – både matavfall och övrigt avfall inom kommunal verksamhet.
Vidåsens vårdboende är pilotprojekt i Åstorps kommun, projektet görs i samarbete med NSR som är initiativtagare.

Varför?

Vinster inom både klimat/miljö, ekonomi och arbetsmiljö setts.

Hur?

Enkelt att genomföra på så sätt att projektet kan anpassas efter verksamhetens förutsättningar. NSR har bidragit till stor del i projektet och bland annat haft workshops i verksamheten, styrgruppsmöten, bakgrundsmaterial osv.
Mätning av resultat något komplext, kan vara svårt att hitta bra instrument för att mäta avfall.