Minskat matsvinn med hjälp av smarta sensorer

Vad?

SmartMat Helsingborgs stads projekt för att minska matsvinnet på skolorna. Mål: minska från 54 gram till 37 gram/elev. Projektledare Cecilia Larsson. Jonas Paulsson, chef Måltidsservice (Skol -& Fritidsförvaltningen)
Genom att förflytta mänskliga resurser från att manuellt väga maten kan denna process automatiseras och personalen får därmed mer tid tillsammans med barnen. Resultatet blir att fler barn får hjälp att förstå vad de äter och känner ökad social samvaro.