Multiknappen ger information i olika format

Vad?

Med en knapptryckning skapas och skickas e-postmeddelanden eller sms till mottagarna med informationen på det sätt som mottagaren vill ha och förstår. Någon får ett sms med text översatt till arabiska, en annan person får ett e-postmeddelande med en video där informationen presenteras.
Idén bakom Multiknappen går ut på att göra deltagare inom LSS-verksamheten mer involverade i information som berör deras vardag, information som tidigare främst har delgetts till deras anhöriga eller personal på boendet. Med Multiknappen kan anhöriga och deltagare få en text översatt, ta emot video, samtidigt som stora mängder av information kan nå ut digitalt från dagverksamheter och daglig verksamhet.
Multiknappen är en app för att snabbt och enkelt sprida information till en grupp personer med olika behov.
Idén togs fram av medarbetare inom LSS-verksamheten och anhörigstöd under en av våra innovationssprintar. Arbetsterapeut Åsa Westesson och stödpedagog Katja Ljunggren ville förändra sättet att sprida information till kunder och anhöriga, dels för att inte kommunicera över huvudet på personer med olika behov och dels för att underlätta arbetet för personalen.

Varför?

En stor del av informationen till anhöriga kan deltagarna själva inte ta del av, till exempel en lapp med skriftlig information till en anhörig om en deltagare som inte kan läsa. Lappen kan också bli bortglömd istället för att nå fram till anhörig.
Ett återkommande problem inom vård och omsorg är också tiden som går att för att skapa och sprida information, inte minst för våra dagliga verksamheter där informationen behöver anpassas i olika format och kanaler. Kunden behöver veta att en daglig verksamhet exempelvis stänger tidigare på fredag, men informationen behöver också nå anhöriga, personliga assistenter och gode män.
Några vill helst ha information via e-post, andra via sms, vissa vill ha information på svenska och andra på annat språk. För några är en video mer lämpligt och i vissa fall krävs piktogram eller bilder för att mottagaren ska förstå informationen.

Hur?

Med hjälp av en mobilapplikation, kan du som kommunicerar välja vilka grupper som ska vara mottagare, sen sköter systemet utskicket genom e-post och sms. Du spelar in en film som sedan automatiskt transkriberas eller översätts, skickas ut av Multiknappen genom e-post eller sms, allt utifrån hur mottagaren önskar få informationen till sig.
Målet är att Multiknappen ska hämta information, telefonnummer och e-postadresser från våra egna verksamhetssystem. Under utvecklingstiden används en fristående databas.
Under 2022 vill vi se en uppskalning inom förvaltningen och även sprida Multiknappen till andra förvaltningar. Multiknappen kan bli en lokal app för varje enskild verksamhet.