Personaliserad upplevelse på helsingborg.se

Vad?

Vi vill testa om det går att personalisera upplevelsen på helsingborg.se, som är vår största kanal in till vårt totala serviceutbud. Med miljontals besök varje år, finns data som vi kan använda för att skräddarsy upplevelsen och rekommendera relevant innehåll utifrån kundens fokus.

Varför?

Vi tror att detta test kan ge oss värdefulla insikter om hur kundernas behov ofta sträcker sig över förvaltningarnas gränser, och att AI kan hjälpa oss att bli ännu mer relevanta i vårt erbjudande till de vi finns till för.

Hur?

Framtidens kommunala webbplats låter kundens fokus styra upplevelsen. Kunden vill hitta rätt information direkt – enkelt och smidigt – utan att behöva känna till att vår interna organisation. AI-lösningen som testas är ett sätt att börja jobba mer datadrivet utifrån kundens behov.