Räddningstjänstens trygghetscentral

Vad?

En gemensam trygghetscentral inom familjen Helsingborg. Noden hanterar hela hotskalan med obruten larmkedja:

 • Initiala krisinformationen
 • Kännedom om lokala förutsättningar
 • Direktkontakt till andra myndigheter
 • Gemensam lägesbild
 • Hantera samhällsstörningar likvärdigt
 • Sambruk av samhällets resurser via larmning av kommunala jourer
 • God ekonomi, utveckling och kvalitetsförsörjning

Arbetar också med säkerhetsprojekt:

 • Digitala nycklar – en nyckel för alla lås
 • Personlarm i skolan till lärare för snabb, bättre och lättare krishantering
 • Trygghet och brandlarm för äldre
 • Drönare för att bistå i räddningsuppdrag och behovsuppdrag för kommuner