Robotiserad journalgranskning för ökad kvalitet och patientsäkerhet

Vad?

En RPA-lösning som hjälper oss att identifiera journaler där dokumentation saknas under vissa givna rubriker, och att uppmärksamma ansvariga att journalens innehåll behöver kompletteras.

Varför?

Kvalitetsgranskning av journaler är en tidskrävande men viktig process för att säkerställa att dokumentationen i journalerna håller måttet i förhållande till patientsäkerhet och gällande krav. En RPA-lösning kan inte granska innehållets kvalitet, men kan identifiera journaler där dokumentation saknas och uppmärksamma ansvariga om att journalens innehåll behöver kompletteras. På så sätt kan vi använda våra mänskliga resurser till att kvalitetsgranska fullständiga journaler, och med robotens hjälp granska ofullständiga journaler vilket bör resultera i en större andel fullständiga journaler.

Hur?

Just nu utforskas denna lösning för HSL-journaler och berör cirka 3 400 journaler. Det finns potential för liknande lösningar även för annan dokumentation.