Robotodling på Sofiero

Vad?

Vi utforskar möjligheterna att i liten skala robotisera trädgårdsskötseln, bland annat genom att dra nytta av den öppna källdata som finns på andra anläggningar i branschen.

Varför?

För egen del förutser vi inte att slottsträdgårdsskötseln kan robotiseras i större omfattning, men ett test i liten skala kan vara av värde för andra aktörer, till exempel handelsträdgårdar, grönsaksodlare och jordbruk, där möjligheterna till uppskalning kan vara av stort intresse.

Hur?

Robotisering i begränsade, kontrollerbara ytor, såsom odlingar i pallkragar. Vi kommer söka samarbeten med andra anläggningar och externa aktörer som är intresserade av att följa testet och eventuellt ta det vidare.