Sesam – digitala nycklar

Vad?

Tusen lås – en nyckel
Hösten 2019 började NSR använda en digitala nyckel till alla soprum med låst dörr i Helsingborgs stad. Det innebär att chaufförerna istället för 14 000 nycklar, numera bara behöver en enda nyckel.

Varför?

På ett vanligt pass kunde en chaufför tidigare ha en nyckelknippa med uppemot 100 nycklar. Nu räcker det med en enda nyckel som aktiveras med dagens tömningsställen inför varje arbetspass.
Fördelar är många

  • Bättre arbetsmiljö
  • En nyckel för att öppna alla låsta soprum
  • Minskad tidsåtgång för nyckeladministration
  • Tappad nyckel är inget problem
  • Möjlighet till samverkan med räddningstjänsten och hemtjänsten
  • Full kontroll – alla öppningar loggas

Hur?

Systemet med digitala nycklar innebär att soprummens befintliga lås kompletteras med ett behör med digital cylinder så att en digital nyckel kan öppna samtliga soprum.
De digitala nycklarna fungerar bara under den begränsade tiden av ett arbetspass och är obrukbara under övrig tid. En borttappad digital nyckel spärras av NSR.