Smart Samhälle – Projekt i Familjen Helsingborg

Vad?

Smart Samhälle är ett projekt som har drivits i Familjen Helsingborg under 2021 och avslutades i mars 2022. Unikt för detta projekt är det stora fokus som har varit på att föra en dialog med kommuninvånarna i de 11 kommunerna som ingår i familjen.

Även en katalog med smarta projekt som har genomförts i kommunerna har tagits fram och det är den katalog som du läser i nu.

Varför?

I det här projektet har vi tagit reda på kommuninvånares syn på ett smart samhälle och de har fått ge förslag på områden som behöver förändras eller som de ser som förbättringsområden. Med andra ord, vilka farhågor och förväntningar har kommuninvånaren på det smarta samhället i framtiden? Utifrån denna dialog ville vi sedan skapa en målbild för hur kommuninvånaren vill att ett smart samhälle ska vara.

Katalogen är tänkt som en inspirationskälla, enkelt kunna låna projekt metoder och ta till vara på erfarenheter. Om nyfikenheten väcks ska det i katalogen finnas kontaktvägar in i den kommun som genomfört projektet för att vi enkelt ska kunna utbyta erfarenheter, idéer och hitta samarbetspartners.

Hur?

180 personer har intervjuats med en enklare metod som vi kallat ”Whiteboardmetoden”. Men även djupintervjuer har genomförts med flertalet personer i våra kommuner.

När kommuninvånaren pratar om smarta samhällen är det flera ord, farhågor och förväntningar som regelbundet dyker upp. Efter ett flertal djupintervjuer och workshops grupperas invånarnas ord och ett tydligt mönster dyker upp. Trygghet, smidighet och kollektivitet är de tre grupperingar av ord som ses. Projektet har varit noga med att använda kommuninvånarens egna ord!

Katalogen har tagits fram genom en inventering av smarta projekt i Familjen Helsingborgs kommuner. Här har projektet använts sig av Familjen Helsingborgs digitaliseringsnätverk.