Smartare fastigheter med hjälp av AI och Machine Learning

Vad?

Tillsammans med Power2U tar Öresundskraft byggnader från gårdagens energisystem till morgondagens energisystem.
Genom Artificiell Intelligens och Machine Learning som kan arbeta med stora mängder data och hantera såväl prediktiv som reaktiv kontroll – arbetar företaget med två koncept för flexibla fastigheter:

  • FlexPower – en tjänst för optimerad elanvändning och effekthantering
  • FlexHeat – en tjänst för optimerad användning och produktion av fjärrvärme
  • FlexHeat kommer till Fastighetsägare och BRF:er hösten 2020.

Mer information: https://www.power2u.se/