Spara vatten genom smarta sensorer

Vad?

Vi har tillsammans med chefen för anläggningar på Skol & Fritidsförvaltningen påbörjat ett projekt att med hjälp av jordfuktssensorer mäta fuktigheten i stadens idrottsgräsplaner. Målet är att med rätt data kunna minska bevattningen och spara in på vattenresurserna. Samt i idrottsanläggningar mäta temperatur/fukt/CO2, stängda dörrar och närvaro/rörelse för att få koll på bokningar, aktivitet och överblick på hur byggnaden mår.
60 st gräsplaner, 20 st anläggningar (inne, idrottshallar), 20 st anläggningar (ute) + hinderbanor, orientering (bokning av banor men ej dykt upp, rörelsesensor)